Skip to main content
Skip to main content.
 • Domestic Violence Restraining Orders

  Find information on completing court forms for requesting Domestic Violence Restraining Orders, submitting the forms, and how to obtain free assistance throughout the process. 

 • Gun Violence Restraining Orders

  Find information on completing court forms for requesting Gun Violence Restraining Orders, eDelivery, after submission processes, and how to obtain free assistance throughout the process. 

Dịch Vụ

Tin Tức, Cập Nhật và Thông Báo

 • Jul 28, 2023

  Annual Allocation Amount from the Judicial Council 2023-24

 • Jun 01, 2023

  Notice of Change of Calendar

  • Jul 18, 2022

   Fiscal Year 22-23 Proposed Baseline Budget

  • Apr 18, 2022

   Financial Hardship

  • Oct 21, 2021

   Ngân Sách Đề Xuất cho Năm Tài Khóa 2021-2022

Địa Điểm

 • Tòa Án Chính

  205 S East Street
  Alturas, CA 96101
  Hoa Kỳ

Tòa Án Chính

205 S East Street
Alturas, CA 96101
Hoa Kỳ

Giới Thiệu về Tòa Án

Sứ mệnh của các Tòa Án Quận Modoc là đảm bảo thực thi công lý, phục vụ và bảo vệ người dân thông qua:

 • Giúp người dân tiếp cận các mẫu đơn công bằng, hợp lý và dễ hiểu để kịp thời giải quyết các vấn đề khác biệt và tranh chấp;
 • Áp dụng và thực thi tất cả các luật một cách kịp thời và công bằng; và
 • Thực hiện các hành động khắc phục, sửa đổi, khôi phục và ngăn chặn thích hợp, đồng thời sử dụng các chương trình tiến bộ phù hợp.

Tuyên Bố về Tầm Nhìn

Tòa Thượng Thẩm Quận Modoc cung cấp các dịch vụ tư pháp và hệ thống tư pháp chất lượng cao nhất cho các cộng đồng trong Quận Modoc thông qua:

 • Thúc đẩy hợp tác giữa các tòa án, hệ thống tư pháp và các cơ quan, dịch vụ cộng đồng khác;
 • Khởi xướng và thực hiện các chương trình, chính sách được thiết kế để khuyến khích các tiêu chuẩn đạo đức, nâng cao hiệu suất làm việc kịp thời của tòa án và khả năng tiếp cận của người dùng;
 • Sử dụng công nghệ và hệ thống quản lý tòa án cấp tiến;
 • Không ngừng xác định, định hình và đáp ứng các nhu cầu và kỳ vọng của người dùng các dịch vụ của tòa án và cộng đồng.

Trung Tâm Tư Pháp Robert A. Barclay

Thẩm Phán Chủ Trì: Francis W. Barclay
Cán Bộ Điều Hành Tòa Án: Brandy Malcolm 

Trung Tâm Tư Pháp Robert A. Barclay là nơi quý vị có thể được giải đáp các câu hỏi về Tòa Thượng Thẩm. Tòa nhà này tọa lạc tại địa chỉ 205 South East Street và được thiết kế theo phong cách đương đại hiện đại. Các thẩm phán và nhân viên đều mong muốn đáp ứng các nhu cầu pháp lý của quý vị.