Skip to main content
Skip to main content.

Thông Tin Chung

Trên trang này, quý vị sẽ thấy thông tin liên lạc, cơ hội nghề nghiệp, thông tin về việc tham gia bồi thẩm đoàn và nhiều thông tin khác.

 • Giới Thiệu về Tòa Án

  Hiện có hai phòng xử án đang tiến hành thực thi công lý.

 • Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật

  Các cá nhân có thể nhận được điều chỉnh phù hợp nếu họ bị khuyết tật, có hồ sơ ghi nhận tình trạng khuyết tật hoặc được coi là bị khuyết tật giới hạn một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống.

 • Tiếp Cận Cộng Đồng

  Tòa Thượng Thẩm Quận Modoc của chúng tôi có nhiều chương trình giúp cộng đồng tham gia và phục vụ cộng đồng.

 • Địa Điểm và Thông Tin Liên Lạc

  Xem địa điểm và thông tin liên lạc của Tòa Án.

 • Lịch của Tòa Án

  Lịch của Tòa Án được đăng vào chiều Thứ Sáu hàng tuần cho tuần tiếp theo và có thể thay đổi sau khi đăng.

 • Việc Làm

  Xem cơ hội việc làm đang có tại tòa án.

 • Tham Gia Bồi Thẩm Đoàn

  Thông tin nếu quý vị đã nhận được giấy triệu tập bồi thẩm đoàn.

 • Quy Tắc Địa Phương

  Modoc có một số luật và quy tắc nhất định dành riêng cho quận.

 • Tin Tức và Sự Kiện

  Xem thông tin cập nhật từ tòa án.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.