Skip to main content
Skip to main content.

Địa Điểm và Thông Tin Liên Lạc

Chỉ đường đến tòa án, thông tin liên lạc và số điện thoại bộ phận triệu tập tham gia bồi thẩm đoàn.

Chỉ đường

Sau đây là bốn cách chính để đến Tòa Thượng Thẩm California ở Quận Modoc.

Từ Reno, Nevada:

 1. Đi vào đường U.S. 395 North.
 2. Tiếp tục đi trên đường U.S. 395 khoảng 190 dặm, cho đến khi quý vị đến ranh giới thành phố Alturas.
 3. Rẽ phải vào East Modoc Street ngay sau khi đi qua khách sạn Niles Hotel.
 4. Rẽ trái tại South East Street.

Từ Redding, California:

 1. Đi vào đường CA-299 East.
 2. Tiếp tục đi trên đường CA-299 khoảng 98 dặm.
 3. Tiếp tục đi trên đường CA-139/CA-299 khoảng 21 dặm.
 4. Rẽ sang phải và tiếp tục đi trên đường CA-299 khoảng 19 dặm cho đến khi quý vị tới nút giao North Main Street.
 5. Tiếp tục đi trên đường Main Street khoảng 0.7 dặm rồi rẽ trái tại East 1st Street.
 6. Rẽ phải vào South East Street cho đến khi tới Trung Tâm Tư Pháp nằm ở phía bên trái.

Từ Klamath Falls, Oregon:

 1. Đi vào đường CA-139 và tiếp tục đi khoảng 70 dặm.
 2. Khi đến CA-299 thì rẽ trái và tiếp tục đi khoảng 19 dặm.
 3. Rẽ trái vào North Main Street và tiếp tục đi thêm 0.7 dặm.
 4. Rẽ trái vào East 1st Street.
 5. Rẽ phải vào South East Street.

Từ Lakeview, Oregon:

 1. Đi vào đường US-395 và tiếp tục đi khoảng 47 dặm.
 2. Tiếp tục đi trên đường US-395/CA-299 khoảng 5 1/2 dặm.
 3. Rẽ trái vào North Main Street và tiếp tục đi thêm 0.7 dặm.
 4. Rẽ trái tại East 1st Street.
 5. Rẽ phải vào South East Street cho đến khi tới Trung Tâm Tư Pháp nằm ở phía bên trái.
 • 41.4831713, -120.5403105

  Tòa Án Chính

  205 S East Street
  Alturas, CA 96101

  Hours:

  Monday - Friday: 8:30 am-4:30 pm

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.