Skip to main content
Skip to main content.

Tham Gia Bồi Thẩm Đoàn

Triệu Tập Tham Gia Bồi Thẩm Đoàn

Nếu quý vị nhận được giấy triệu tập bồi thẩm đoàn, vui lòng gọi số (530) 233-4756 sau 5:00 chiều vào buổi tối trước ngày quý vị có mặt để nhận nhiệm vụ bồi thẩm đoàn. Bản ghi âm sẽ cho biết quý vị cần có mặt để tham gia bồi thẩm đoàn hay phiên xét xử đã bị hủy bỏ.

Giới thiệu

Tham gia bồi thẩm đoàn là một trong những cách trực tiếp nhất để người dân thông thường có thể tham gia công tác của chính quyền. Một số người thậm chí đã thay đổi nghề nghiệp sau khi tham gia bồi thẩm đoàn.

Nếu không có quý vị, hệ thống bồi thẩm đoàn không thể hoạt động theo cách thức mà những người lập Hiến Pháp đã hình dung. Nhưng để tham gia bồi thẩm đoàn, quý vị phải sắp xếp lại lịch trình, hủy bỏ các cuộc hẹn và thường phải xin nghỉ làm. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí bị xét xử, quý vị có muốn ai đó như quý vị có những hy sinh cần thiết để tham gia bồi thẩm đoàn của quý vị không? Việc quý vị thực hiện dịch vụ công với tư cách là thành viên bồi thẩm đoàn sẽ giúp đảm bảo quyền được bồi thẩm đoàn xét xử cho mọi người dân Mỹ.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Quý vị không cần bất kỳ kỹ năng đặc biệt hay kiến thức về pháp luật nào để tham gia bồi thẩm đoàn. Quý vị chỉ cần có tư duy cởi mở và sẵn sàng đưa ra quyết định mà không chịu ảnh hưởng bởi cảm nhận và thành kiến cá nhân.

Quý vị sẽ đủ tiêu chuẩn tham gia bồi thẩm đoàn nếu quý vị:

 • Là công dân Mỹ
 • Từ 18 tuổi trở lên
 • Có trình độ Tiếng Anh thành thạo
 • Là cư dân của quận đã triệu tập quý vị hoặc quý vị đủ điều kiện bỏ phiếu bầu cử tại California.
 • Chưa từng tham gia bồi thẩm đoàn trong vòng 12 tháng qua
 • Hiện đang không tham gia đại bồi thẩm đoàn hoặc bồi thẩm đoàn xét xử
 • Hiện không bị quản chế
 • Đã khôi phục quyền công dân, nếu trước đó đã bị hạn chế

Các tòa án muốn quý vị có thể tham gia bồi thẩm đoàn một cách linh hoạt nhất có thể, trong khi vẫn đảm bảo đủ số thành viên bồi thẩm đoàn cho các phiên xét xử có bồi thẩm đoàn. Một cách để thực hiện mong muốn đó là hệ thống "một ngày hoặc một phiên xét xử". Cơ chế của hệ thống này như sau: quý vị được triệu tập và có mặt tại tòa án vào thời điểm đã chỉ định. Nếu không được chọn tham gia bồi thẩm đoàn vào ngày hôm đó, quý vị sẽ được miễn và đã hoàn thành nghĩa vụ của mình trong ít nhất một năm. Hoặc nếu quý vị được chọn tham gia bồi thẩm đoàn thì việc tham gia bồi thẩm đoàn trong phiên xét xử đó đã đáp ứng nghĩa vụ của quý vị trong ít nhất một năm. Mục đích là để giảm thiểu sự bất tiện khi tham gia bồi thẩm đoàn nhưng hệ thống chỉ hoạt động nếu các công dân như quý vị thực hiện đúng bổn phận của họ và tuân thủ pháp luật và hồi đáp giấy triệu tập của tòa án.

Hầu hết các tòa án đều sử dụng danh sách giấy phép lái xe và danh sách cử tri để gửi giấy triệu tập. Nếu trong vòng 12 tháng qua, quý vị đã đáp lại giấy triệu tập hoặc đã tham gia bồi thẩm đoàn, vui lòng thông báo cho nhân viên phụ trách bồi thẩm đoàn hoặc tòa án địa phương biết.

Nếu không thể tham gia vào một ngày cụ thể do các vấn đề công việc hoặc cá nhân, quý vị có thể yêu cầu hoãn tham gia. Thủ tục sẽ khác nhau, vì vậy hãy tham khảo ý kiến các chuyên gia về bồi thẩm đoàn tại tòa án địa phương của bạn để yêu cầu hoãn.

Thẩm phán có thể miễn cho những thành viên bồi thẩm đoàn đang gặp phải khó khăn quá mức, ví dụ như gánh nặng tài chính nặng nề, vấn đề đi lại, khuyết tật thể chất hoặc tâm thần hoặc có nghĩa vụ chăm sóc cho người khác. Nếu quý vị được gọi tham gia bồi thẩm đoàn, thẩm phán sẽ giải thích chi tiết hơn về quy trình yêu cầu miễn tham gia.

Quý vị không cần nói Tiếng Anh thành thạo để tham gia bồi thẩm đoàn. Công việc do tòa án thực hiện ảnh hưởng đến mọi người và tất cả các cộng đồng, vì thế trong bồi thẩm đoàn nên có người đại diện đến từ tất cả các cộng đồng.

Các thành viên trong bồi thẩm đoàn được trả một khoản thù lao khiêm tốn là $15 mỗi ngày, bắt đầu từ ngày thứ hai tham gia bồi thẩm đoàn. Theo luật tiểu bang, các thành viên bồi thẩm đoàn cũng được bồi hoàn ít nhất 15 xu mỗi dặm, tính một chiều, khi tham gia bồi thẩm đoàn. Hỏi văn phòng bồi thẩm đoàn địa phương của quý vị để biết thêm thông tin cụ thể về quy trình bồi hoàn này.

Thời gian của phiên xét xử phụ thuộc vào mức độ phức tạp của các vấn đề và thời gian tranh luận của các thành viên trong bồi thẩm đoàn. Hầu hết các phiên xét xử đều được xử xong trong vài ngày hoặc một tuần. Thẩm phán có thể cho biết khoảng thời gian diễn ra một phiên xét xử khi nhóm của quý vị được gọi để chọn bồi thẩm đoàn. Thẩm phán biết rằng các phiên xét xử kéo dài có thể khó khăn và sẽ thảo luận vấn đề này với những người có khả năng tham gia bồi thẩm đoàn. Xin quý vị kiên nhẫn trong suốt quy trình này. Nhiều người tham gia bồi thẩm đoàn đều có những quan ngại như nhau.

Thẩm phán sẽ là cán bộ chủ trì của tòa án và là người có thẩm quyền cao nhất về luật pháp. Các luật sư là người ủng hộ cho thân chủ của họ trong vụ kiện. Với tư cách là thành viên trong bồi thẩm đoàn, quý vị sẽ lắng nghe các tuyên bố mở đầu và tranh luận kết thúc cho cả hai bên. Quý vị cũng sẽ được biết và cân nhắc bằng chứng đã được thu thập cho phiên xét xử đó. Quý vị sẽ trao đổi về vụ kiện với những thành viên khác trong bồi thẩm đoàn trong khi tranh luận. Sau đó, quý vị sẽ được yêu cầu đưa ra quyết định về vụ kiện.

Quy trình phiên xét xử bao gồm:

 • Chọn bồi thẩm đoàn
 • Phiên xét xử--tuyên bố mở đầu, trình bày bằng chứng, tranh luận kết thúc, chỉ dẫn cho bồi thẩm đoàn
 • Bồi thẩm đoàn tranh luận

Theo luật, chủ sử dụng lao động của quý vị phải cho phép quý vị nghỉ làm để tham gia bồi thẩm đoàn. Việc tham gia bồi thẩm đoàn có ý nghĩa quan trọng. Mục 230(a) của Bộ Luật Lao Động California nghiêm cấm chủ sử dụng lao động sa thải hoặc quấy rối nhân viên được triệu tập tham gia bồi thẩm đoàn và đã thông báo hợp lý về thời gian cần thiết để tham gia bồi thẩm đoàn. Nói chung, thông báo được coi là "hợp lý" nếu được đưa ra trong thời gian sớm nhất có thể sau khi nhân viên được triệu tập. Mặc dù luật tiểu bang không yêu cầu chủ sử dụng lao động tiếp tục trả lương cho nhân viên nghỉ làm vì tham gia bồi thẩm đoàn nhưng nhiều chủ sử dụng lao động vẫn trả khoản lương này.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.