Skip to main content
Skip to main content.

Ban

Tòa Thượng Thẩm California, Quận Modoc, cam kết sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân.

 • Dân Sự

  Ban Dân Sự hỗ trợ các bên giải quyết các vụ kiện liên quan đến: thu hồi tiền hoặc tài sản trong các tranh chấp dân sự ngoài hợp đồng hoặc thực hiện hợp đồng; quyền công dân và các vụ kiện giữa chủ nhà và người thuê. Đơn Kiến Nghị Đổi Tên và nhiều lệnh khác nhau cũng được Ban Dân Sự xử lý.

 • Hình Sự

  Ban Hình Sự có quyền tài phán đối với các trường hợp trọng tội, tội nhẹ, vi phạm.

 • Vị Thành Niên

  Các vụ Tội Phạm Vị Thành Niên được định nghĩa theo Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế và liên quan đến bất kỳ người nào dưới 18 tuổi (trẻ vị thành niên) bị cáo buộc vi phạm bất kỳ luật nào của tiểu bang hoặc Hoa Kỳ hoặc trẻ vị thành niên gây náo loạn hoặc trốn học nhiều lần.

 • Khiếu Kiện Nhỏ

  Ban Khiếu Kiện Nhỏ giải quyết các vụ kiện không vượt quá $10,000, được giải quyết nhanh chóng và không tốn kém với các quy tắc tương đối đơn giản và không chính thức.

 • Giao Thông

  Ban Giao Thông có quyền tài phán đối với các hành vi vi phạm Bộ Luật về Điều Khiển Phương Tiện Giao Thông và các vi phạm pháp lệnh trong khu vực.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.