Skip to main content
Skip to main content.

Tự Trợ Giúp

Trung Tâm Tự Trợ Giúp cam kết sẽ phục vụ cộng đồng.

Trợ Giúp Pháp Lý Miễn Phí

Đối với những người không có luật sư, Tòa Thượng Thẩm Modoc cung cấp hỗ trợ và tài nguyên miễn phí cho một loạt các vấn đề pháp lý.

Đặt Lịch Hẹn

Gọi điện hoặc gửi email để đặt lịch hẹn.

Wendy Dier
Luật Sư Trung Tâm Tự Trợ Giúp
Điện thoại: (530) 233-2008

Email: ModocFLFandSHC@gmail.com

Self-Help Guide to the California Courts

Resources and information to help you navigate your court case, including step-by-step guides for following procedures and help with understanding your options.

Click the link below to visit the Self-Help Guide to the California Courts

https://selfhelp.courts.ca.gov/

Lĩnh Vực Hỗ Trợ

Trung Tâm Tự Trợ Giúp hỗ trợ các vấn đề pháp lý sau:

 • Nhận Con Nuôi
 • Quyền Nuôi/Thăm Con
 • Cấp Dưỡng Nuôi Con
 • Thủ Tục của Tòa Án
 • Truy cập máy tính
 • Ly hôn
 • Xóa án tích
 • Chủ nhà/Người thuê nhà
 • Hòa giải
 • Quan hệ cha con
 • Khiếu Kiện Nhỏ
 • Cấp Dưỡng cho Vợ/Chồng
 • Giao Thông
 • Mẫu Đơn Pháp Lý
 • Truy Cập Internet về Pháp Lý
 • Tài Liệu Tham Khảo

Nguồn Hỗ Trợ Tự Đại Diện

Luật nghiêm cấm lục sự Tòa Thượng Thẩm Quận Modoc tư vấn pháp lý và điền mẫu đơn hoặc tài liệu pháp lý. Nếu trực tiếp tiến hành thủ tục (tự đại diện), quý vị có thể có những câu hỏi về pháp lý mà trung tâm không thể hỗ trợ.

Xem Nguồn Hỗ Trợ Tự Đại Diện

Ly hôn tại California: Hướng Dẫn Tự Trợ Giúp

Trình Diện qua Điện Thoại

Quận Modoc sử dụng CourtCall cho các trường hợp trình diện qua điện thoại và hội nghị video tại phòng xử án bảo mật.
Điện thoại: (888) 882-6878

CourtCall.com

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.