Skip to main content
Skip to main content.

Giới Thiệu về Tòa Án

Trung Tâm Tư Pháp Robert A. Barclay

Trung Tâm Tư Pháp Robert A. Barclay là nơi quý vị có thể được giải đáp các câu hỏi về Tòa Thượng Thẩm. Tòa nhà này nằm tại địa chỉ 205 South East Street và được thiết kế theo phong cách đương đại hiện đại. Các thẩm phán và nhân viên đều mong muốn đáp ứng các nhu cầu pháp lý của quý vị.

Image
Courthouse Stairs

Các phòng xử án

Hiện có hai phòng xử án đang được sử dụng. Phòng xử án mới hơn đặt tại Trung Tâm Tư Pháp Robert A. Barclay và phòng xử án còn lại nằm trong tòa án.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.